• en

Arrangement i UIO Norge

Bønnekonferansen 23

Ungdom i Oppdrag Norge ønsker å skape felleskap på tvers av nasjonalitet, base, alder og generasjoner over hele landet

HVA SKJER?

BØNNEKONFERANSE 2023

Hvert år arrangerer vi en nasjonal bønne- og profetisk konferanse kalt “Sammen for Hans Ansikt”. Der ønsker vi å skape et møtested mellom Gud og mennesker.

Vi ønsker å gi Gud rom til å virke og tale iblant oss, i det han kaller oss til bønn for Norge.

“Sammen for Hans ansikt” er et samarbeid mellom UIO og nasjonalt bønneråd, med representanter fra ulike kirkesamfunn i Norge.

Dette arrangementet er på Norsk og vi har desverre ikke et Engelsk alternativ for det.

«Han har kalt oss ved navn. Han skal få vår fulle oppmerksomhet. Et folk med hjertet og øret vendt til Gud. Vi sier: Tal, Herre – din familie hører!»

Dato: 16-19 Februar

Sted: Grimerud

Grimerudvegen 77, 2312 Ottestad

Kontakt: +47 40401800

Praktisk informasjon

Transport fra togstasjon
På torsdag vil det være transport i mellom Stange stasjon og Grimerud på bestemte tidspunkt. Tidspunktene kommer snart. 50kr pr. person.
Det blir ikke forsørget transport i mellom Hamar og Grimerud.

Daglige matkumponger
Det vil være mulig å kjøpe et berenset antall matkuponger hver dag under konferansen. Disse kan ikke kjøpes på forhånd.
Disse tar ikke hensyn til allergier.

Losji på Grimerud er fullt
Det er ikke mulig å booke rom på Grimerud lenger, ettersom at det er fullt. Det finnes flere hoteller og overnattingsmuligheter i område rundt.

Kiosk og kafe
Det blir åpen kafe og kiosk i løpet av konferansen. Det blir det mulighet til å kjøpe snack og lett mat.

Ikke mulig å lade el-bil på Grimerud

Copyright © 2022 Ungdom i Oppdrag Norge
Ungdom i Oppdrag Norge er en del av den internasjonale bevegelsen Youth With A Mission

YWAM International  /  UofN