Ungdom i Oppdrag ønsker å tilrettelegge for felleskap på tvers av base, livssituasjon, kultur og alder gjennom arrangementer og møtepunkter over hele landet.