Grow 2023

GROW

Er du i mellom 20 og 28 år? Ønsker du å bli trent i lederskap? Da er GROW noe for deg! 

HVA ER GROW

Etter dette kurset vil du vite hva du skal gjøre, når du skal gjøre det og hvordan lede en tjeneste eller et arbeid. Du vil bli utrustet til å starte opp nye tjenester, lede på en visjonær måte – og ha fått med deg ferdigheter og verktøy som du trenger.

Grow vil forberede deg til lederskap ved å utruste deg til å lede på tre forskjellige områder: 

Å lede deg selv 

Å lede team 

Å lede organisasjon 

Du vil gå tett sammen med stab med lang ledererfaring.

PRAKTISK

UIO Norge, med Andreas Nordli, leder for UIO Norge og Ann-Helen Sperrdu som er nestleder for UIO Norge ønsker å invitere deg til Grimerud, utenfor Hamar, 3 uker det neste året: 

22.-28. januar 2023

23.-29. april 2023

21.-26. mai 2023

Du betaler for alle tre ukene på en gang.
Alle tre ukene er obligatoriske, siden de bygger på hverandre. Det er planlagt zoom samtaler med staben din i mellom ukene.  
Om du har spørsmål kan du kontakte Ann-Helen Sperrud: ahsperrud@ywam.no 

Copyright © 2022 Ungdom i Oppdrag Norge
Ungdom i Oppdrag Norge er en del av den internasjonale bevegelsen Youth With A Mission

YWAM International  /  UofN