• en

Ungdom i Oppdrag

Å kjenne Gud og gjøre ham kjent

Vi har erfart at troen på Jesus vil ta deg til steder du aldri hadde drømt om, og gjøre ting du aldri kunne forestille deg, på måter du aldri ville trodd.

HVEM ER UNGDOM I OPPDRAG?

Vi er fra 0-100 år. Vi bor i over 150 nasjoner. Vi jobber sammen som venner i flerkulturelle team og på tvers av generasjoner. Vi kommer fra ulike kristne tradisjoner og sammen tilber vi Gud med ulike uttrykksformer.

Vi er overgitt til å vokse i vår forståelse av hvem Jesus er og hvordan han vil at vi skal elske og tjene menneskene i denne verden. Vi liker nye ideer og lar gjerne unge mennesker slippe til. Vi tror at Gud vil ha en levende relasjon med hver og en av oss.

Vi reiser mye. Vi blir berørt av mennesker som lider og vi gjør noe med det. Det er viktig for oss at avgjørelser tas lokalt. Vi er ikke her for pengenes skyld og vi lever gjerne enkelt.

VIL DU TA DTS I NORGE?

Ungdom i Oppdrag tilbyr DTS på syv ulike steder rundt i Norge. Ved å bo på et Ungdom i Oppdrag-senter, vil du erfare det unike med å leve sammen med mennesker fra ulike kulturer.

Copyright © 2022 Ungdom i Oppdrag Norge
Ungdom i Oppdrag Norge er en del av den internasjonale bevegelsen Youth With A Mission

YWAM International  /  UofN