Vil du bli misjonær?

Ungdom i Oppdrags misjonsarbeid

Ungdom i Oppdrag sender ut misjonærer til hele verden. Disse arbeider hovedsakelig med kirkeplanting, evangelisering, ulike former for utviklingshjelp og utdanning.

Mange av Ungdom i Oppdrags utsendinger bruker sin utdanning i sitt arbeid, for eksempel medisin, pedagogikk, ingeniør, teologi og diakoni. Ungdom i Oppdrag sender også ut mennesker uten formell kompetanse.

Ungdom i Oppdrag gir i dag støtte til cirka 140 misjonærer som er utsendt til cirka 40 land. Gjennomsnittlig tjenestetid for Ungdom i Oppdrags misjonærer er ni år. Omkring 40 prosent av utsendingene arbeider i områder med færre enn to prosent kristne.

Alle Ungdom i Oppdrags utsendinger må ha tatt DTS og er anbefalt å ha gått gjennom videre skolering i University of the Nations, slik som for eksempel School of Missions eller lignende kurs.

Ungdom i Oppdrag er medlem i paraplyorganisasjonene Norme og Digni. Gjennom Digni mottar Ungdom i Oppdrag økonomisk støtte til utviklingsprosjekter fra Norad.