• en

Om Ungdom i Oppdrag

Vi formidler de gode nyhetene om frelse gjennom Jesus Kristus til mennesker over hele verden.

Vi tilbyr hjelp og utvikling til verdens fattige og trengende, gjennom både korttids- og langtidsmisjon.

OM UNGDOM I OPPDRAG NORGE

Ungdom i Oppdrag Norge er en del av den internasjonale misjonsbevegelsen Youth With A Mission (YWAM). UIO jobber ut fra tolv sentre rundt om i Norge, fra Kristiansand i sør og helt til verdens nordligste base på Borgen i nord. Sammen jobber vi mot et felles visjon; å kjenne Gud og gjøre ham kjent. Ut fra sentrene drives det en rekke arbeid som blant annet Familiefokus, Proklamedia, Mot Målet og UIO Medical Ships. UIO har også ulikt arbeid som ikke er knyttet til noen av disse sentrene, som Hjertefokus, TX-Vikings, Krussen og Tabitasenteret. 

TROSGRUNNLAG

Ungdom i Oppdrag anerkjenner Bibelen som Guds autoritative ord. Under Den hellige ånds inspirasjon er Guds Ord det absolutte referansepunkt for et hvert aspekt av liv og arbeid. Fundert på Guds Ord, hans karakter og hans initiativ til frelse, er følgende gjensvar sterkt vektlagt i Ungdom i Oppdrag:

Tibedelse — Vi er kalt til å lovprise og tilbe Gud alene.

Hellighet — Vi er kalt til å leve hellige og rettferdige liv som synliggjør Guds natur og karakter.

Vitne — Vi er kalt til å formidle evangeliet om Jesus Kristus med mennesker som ikke kjenner ham.

Forbønn — Vi er kalt til å be for jordens folkeslag og det som ligger på Guds hjerte. Dette inkluderer å stå imot enhver form for ondskap.

Fellesskap — Vi er kalt til overgivelse til Jesu Kirke på jord, både i dens lokale og globale uttrykk.

Tjeneste — Vi vil bidra til å tjene Gudsrikets verdier på alle livsområder.

GRUNNLEGGENDE VERDIER

Ungdom i Oppdrag har 18 verdier som er rettledende prinsipper for alt arbeid. Noen er felles for kristne overalt, andre er spesielle for Ungdom i Oppdrag. Kombinasjonen av trosgrunnlaget og verdiene utgjør organisasjonens unike DNA. Dette er verdier Ungdom i Oppdrag som er sentrale og som uttrykker organisasjonens identitet, hvordan organisasjonen operer og hvordan avgjørelser fattes.

Les om verdiene her

STRUKTUR

Ungdom i Oppdrag er en ideell organisasjon, og organisasjonens ledere og stab er selv ansvarlige for sitt økonomiske underhold. Det arbeider omkring 400 mennesker i UIO. I tillegg har UIO utsendt omkring 140 personer i misjonstjeneste til andre land.

Ungdom i Oppdrag ønsker å være et arbeidsredskap som samarbeider lojalt med alle kirker og kristne organisasjoner, og ønsker å bidra til større enhet blant kristne. Selv om arbeidet favner mennesker i alle aldre og livssituasjoner, fokuseres det særlig på ungdom. Vi trener mennesker gjennom Disippeltreningsskoler (DTS) og gjennom University of the Nations.  

SENTRENE

Ungdom i Oppdrag  jobber ut fra tolv sentre rundt om i Norge. På disse sentrene har vi ulike DTSer, bibelskoler, lovsangsskoler, familiearbeid, misjonsarbeid, bønnearbeid og nasjonal administrasjon.

GRIMERUD

UIO Grimerud er Norges største UIO-senter, og ligger litt utenfor Hamar. Senteret ønsker å utruste en ny bølge av misjonerende unge mennesker og lære dem å leve helhjertet for Gud.
Les mer

KRISTIANSAND

UIO Kristiansand er Norges sørligste UIO-senter, helt i strandkanten på idylliske Flekkerøy i Kristiansand. Et livlig misjonssenter av troende som brenner for å kjenne Gud og gjøre ham kjent.
Les mer

ÅLESUND

UIO Ålesund er et livlig senter midt i vakre Ålesund på Sunnmøre. Et misjonstreningssenter som hjelper unge mennesker til å vokse og forstå deres identitet, i tillegg til å vise unge mennesker hvordan kunst påvirker kultur.
Les mer

OSLO

UIO Oslo er en misjonsbevegelse som ligger i sentrum av hovedstaden. Et senter som drømmer om å se mennesker være disipler i hverdagen og følge Jesus i alle deler av livet.
Les mer

ROGALAND

UIO Rogaland er et senter langs vestkysten som både trener og sender ut mennesker i misjon. Senteret brenner for å tjene både det lokale og globale samfunnet, gjennom evangelisering, trening og nødhjelp.
Les mer

SKIEN

UIO Skien holder til midt i sentrum av byen, og kjennetegnes som ung og urban, selv om det holder til i et gammelt fengsel. Senteret drømmer om å være et sted som er kjent for Guds nærvær.
Les mer

BORGEN

UIO Borgen er verdens nordligste UIO-senter, og ligger utenfor Tromsø. Senteret har eksistert i over 40 år og har alltid vært et treningssenter for unge mennesker som vil følge Jesus.
Les mer

NORDLAND

UIO Nordland har senter på et lite tettsted nord for Fauske. Senteret eksisterer for å tjene de rundt dem, og har et stort fokus på å bety en forskjell i lokalsamfunnet.
Les mer

BERGEN

UIO i Bergen, eller Disippel Bergen, er et fellesskap av UIOere som møtes for samlinger, bibelkvelder og bønnemøter. Hensikten er å utruste, utfordre og hjelper hverandre til å leve som Jesu disipler i hverdagen og til å holde misjonshjertet varmt.
Les mer

TRONDHEIM

UIO i Trondheim utruster kristne studenter til å leve ut troen sin i hverdagen. Dette gjøres gjennom bibelstudier, disippelkvelder, relasjonsbygging og inspirasjonssamlinger. UIO i Trondheim samarbeider med Salem menighet om et disippelkollektiv i byen.
Les mer

NAMDALEN

UIO i Namdalen ligger vakkert til midt mellom vann, skog og fjell nord i Trøndelag. Senteret har som visjon at misjon, barn og ungdom står i fokus, i tillegg til å være et sted fylt av bønn og lovsang, og at mennesker som kommer dit skal få en dypere kjennskap til Gud.
Les mer

MOLDE

UIO i Molde består av mennesker fra ulike menigheter og organisasjoner som leier et lokale i Metodistkirka i Molde. Her møtes de for samlinger med stort fokus på Guds nærvær, lovsang, bønn og forbønn - i ønske om å løfte opp Jesus i deres liv og relasjoner.

Vi trener og utdanner mennesker til å bli disipler av Jesus og ta del i misjonsbefalingen.

TJENESTER

Ungdom i Oppdrag driver en rekke arbeid og tjenester, både ut fra sentrene og arbeid som ikke er knyttet til sentrene. I tillegg har UIO to barnehager og driver en grunnskole (i alderen 6 til 15 år).

UIO MEDICAL SHIPS

UIO Medical Ships er en tjeneste under UIO. De jobber i tett samarbeid med YWAM Medical Ships Australia for å levere helsetjenester og kapasitetsbygging til isolerte samfunn i Papua Ny-Guinea.
Les mer

FAMILIEFOKUS

Familiefokus er familiearbeidet til UIO og ble startet i 1976. Siden starten har visjonen for arbeidet vært å «forberede morgendagens generasjon for misjon ved å hjelpe familiene med Guds prinsipper for samliv», som skjer gjennom å utruste familier til å leve nær til Gud og nær til hverandre.
Les mer

PROKLAMEDIA

Proklamedia er Ungdom i Oppdrags forlag. I løpet av de siste 40 årene har de gitt ut bøker for å velsigne og oppmuntre kristne i deres daglige liv, og til å gå ut i misjon for å gjøre Gud kjent.
Les mer

MOT MÅLET

Mot Målet har siden 1972 vært nyhetsmagasinet til UIO. Magasinet gir et innblikk i hva som skjer i organisasjonen gjennom spennende historier fra mennesker som lever for Gud både i Norge og i nasjonene.
Les mer

HJERTEFOKUS

Hjertefokus holder kurs, retreater og bibelskoler med dyptgripende undervisning basert på bibelske sannheter og psykologiske mekanismer. Hjertefokus handler om hvordan vår livshistorie preger oss, og Guds ønske om å bringe legedom til våre emosjonelle sår.
Les mer

KRUSSEN

Krussen er en bevegelse som samler kristenruss for å bygge fellesskap, dele opplevelser, og spre Guds godhet og kjærlighet i russetiden.
Les mer

TABITASENTERET

Tabitasenteret bygger på et kristent verdigrunnlag og er tilknyttet UIO. Senteret tilbyr veiledning, støttesamtaler og kurs innenfor temaet «håp i etterkant av tap og traumer», i tillegg til å ha et stort fokus på bistand og misjon.
Les mer

TX-VIKINGS

TX-Vikings er en del av Team Xtreme International. Gjennom stunts, sportslige ferdigheter, vitnesbyrd og vitne om Jesus Kristus, prøver de å nå mennesker som ikke kjenner Jesus personlig.
Les mer

HEDEMARKEN FRISKOLE

Hedemarken friskole er Ungdom i Oppdrags kristne grunnskole. Friskolen startet opp høsten 1991.
Les mer

GRIMERUD BARNEHAGE

Grimerud Barnehage er Ungdom i Oppdrags barnehage som ligger i Ottestad.
Les mer

BEKKELAGET BARNEHAGE

Bekkelaget Barnehage er Ungdom i Oppdrags barnehage som ligger sentralt til i Bekkelaget.
Les mer

Copyright © 2022 Ungdom i Oppdrag Norge
Ungdom i Oppdrag Norge er en del av den internasjonale bevegelsen Youth With A Mission

YWAM International  /  UofN