Et forandret Norge og evangeliet til folkeslagene

Om Ungdom i Oppdrag

Ungdom i Oppdrag er en del av den internasjonale misjonsbevegelsen Youth With A Mission (YWAM) og jobber ut fra tolv sentere rundt om i Norge.

I tillegg har Ungdom i Oppdrag to barnehager og driver en grunnskole. Ungdom i Oppdrag har også ulik arbeid som ikke er tilknyttet noen av disse sentrene.
Visjonen er «Å kjenne Gud og gjøre ham kjent».

Ungdom i Oppdrags mål er tredelt:

  • Misjon og trosformidling: Vi formidler de gode nyhetene om frelse gjennom Jesus Kristus til mennesker over hele verden.
  • Utdanning: Vi trener mennesker til å bli disipler av Jesus og utdanne mennesker til å ta del i misjonsbefalingen. Dette skjer blant annet gjennom vårt internasjonale universitet, University of the Nations.
  • Utvikling og nødhjelp: Vi tilbyr hjelp og utvikling til verdens fattige og trengende.

Det arbeider omkring 400 mennesker i Ungdom i Oppdrag Norge. I tillegg har Ungdom i Oppdrag utsendt omkring 140 personer i misjonstjeneste til andre land.

Ungdom i Oppdrag ønsker å være et arbeidsredskap som samarbeider lojalt med alle kirker og kristne organisasjoner, og ønsker å bidra til større enhet blant kristne. Selv om arbeidet favner mennesker i alle aldre og livssituasjoner, fokuseres det særlig på ungdom.

Ungdom i Oppdrag er en ideell organisasjon, og organisasjonens ledere og medarbeidere er selv ansvarlige for sitt økonomiske underhold.

Trosgrunnlag

Ungdom i Oppdrag anerkjenner Bibelen som Guds autoritative ord. Under Den hellige ånds inspirasjon er Guds Ord det absolutte referansepunkt for et hvert aspekt av liv og arbeid. Fundert på Guds Ord, hans karakter og hans initiativ til frelse, er følgende gjensvar sterkt vektlagt i Ungdom i Oppdrag:

Tilbedelse: Vi er kalt til å lovprise og tilbe Gud alene. 

Hellighet: Vi er kalt til å leve hellige og rettferdige liv som synliggjør Guds natur og karakter. 

Vitne: Vi er kalt til å formidle evangeliet om Jesus Kristus med mennesker som ikke kjenner ham. 

Forbønn: Vi er kalt til å be for jordens folkeslag og det som ligger på Guds hjerte. Dette inkluderer å stå imot enhver form for ondskap. 

Fellesskap: Vi er kalt til overgivelse til Jesu Kirke på jord, både i dens lokale og globale uttrykk.

Tjeneste: Vi vil bidra til å tjene Gudsrikets verdier på alle livsområder.

Ungdom i Oppdrag har 18 verdier som er rettledende prinsipper for alt arbeid. Noen er felles for kristne overalt, andre er spesielle for Ungdom i Oppdrag. Kombinasjonen av trosgrunnlaget og verdiene utgjør organisasjonens unike DNA. Dette er verdier Ungdom i Oppdrag holder høyt i hevd og som uttrykker organisasjonens identitet, hvordan organisasjonen operer og avgjørelser fattes.

Klikk på bilde nederst for å lese verdiene.