120 kr er mat til en familie

Pengene Ungdom i Oppdrag har samlet inn til flyktningene i Ukraina har vært med å gi en hjelpende hånd til mange.

I byen Ternopil, vest i Ukraina, har UIO koordinert og tatt imot 35 000 flyktninger fordelt på 23 mottakssentre. UIO i Ukraina har evakuert 2000 flyktninger ut av aktive krigssoner. 140 tonn nødhjelp har blitt distribuert til blant annet Kyiv, Kharkiv og Mariupol.

Nå strømmer ikke ukrainerne ut av landet slik de gjorde de første ukene. Dette gjør at behov endrer seg, og per i dag er det stort behov for mat. I Ternopil, en by med 225 000 innbyggere før krigen, har innbyggertallet økt med 140 000 mennesker. Situasjonen er vanskelig og det er krevende å få tak i mat. Hver dag produserer og deler UIO Ternopil ut 200 matposer til familier. Hver matpose varer tre til fire dager og koster rundt 120 kr. Vi ønsker å bistå slik at målet om antall matposer kan økes til 1000 hver dag. Behovet for daglige matposer i Ternopil ligger på rundt 500, i tillegg er det et behov på 500 matposer i områdene der russiske soldater har vært inntil nylig. UIO ønsker derfor blant annet å samle inn penger til disse matposene. For 120 kr er du med å betale for at en familie får dekket sitt behov for mat i tre til fire dager.

 

Ann-Helen Sperrud, Nestleder i Ungdom i Oppdrag