• en

Personvernerklæring
for stiftelsen Ungdom i Oppdrag

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan stiftelsen Ungdom i Oppdrag samler inn og benytter personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Ungdom i Oppdrag (org. nr. 994 890 883), ved Daglig leder, er overordnetansvarlig for stiftelsens behandling av personopplysninger. Det daglige databehandlings- og oppfølgingsansvaret er gitt til stiftelsens senterledere. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd).

Form

Stiftelsen samler inn opplysninger om deg som brukes til å håndtere sitt forholdet til deg, ved å sende ut relevant informasjon som nyhetsbrev og annen publikasjon, samt invitasjon til leirer, kurs og mulighet til å støtte vårt arbeid.

Personopplysninger som oppbevares, dersom utlevert til stiftelsen, er følgende:

– Navn
– Adresse
– Telefonnummer
– E-post
– Fødselsdato
– Personnummer for skattefritak

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger gis etter regel om samtykke (pkt 1) og oppfyllelse av avtale (pkt 2).

Hvordan innhentes informasjonen?

Personopplysninger innhentes vanligvis direkte fra deg gjennom skjemaer på stiftelsens nettsider, ved påmelding av leirer, konferanser, kurs, og når du registrerer deg som mottaker av nyhetsbrev og magasin.

Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger, men vi kan være forhindret fra å gi deg tilgang til informasjon og invitasjoner.
Gir du en gave, eller betaler du for en tjeneste til Ungdom i Oppdrag, lagres også dette i vårt regnskapssystem.

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjonen lagres i vårt CRM-system som drives av Profundo, samt i påmeldingssystemet vi benytter.

Noe informasjon lagres på papir i ringperm, men blir kun oppbevart i korte tidsrom, og kun ved nødvendighet. Denne informasjonen ligger innelåst.
Vi har inngått databehandleravtale med leverandørene vi bruker, som sikrer trygg lagring og behandling av din persondata.

Utlevering av informasjon til tredjepart

Personopplysninger kan utleveres til tredjepart når det er nødvendig i forbindelse med en avtale. Eksempelvis ved bestilling av billetter vil vi måtte opplyse deler av din personinformasjon. Personopplysninger vil kunne utveksles med andre UIO baser nasjonalt og internasjonalt. Ut over dette vil vi ikke dele personinformasjonen din med andre organisasjoner.

Varsel om endring

Ungdom i Oppdrag kan gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Det nyeste versjonen vil alltid være tilgjengelig på våre hjemmesider. Sist oppdatert: 28 august 2018

 

Rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensinger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Copyright © 2022 Ungdom i Oppdrag Norge
Ungdom i Oppdrag Norge er en del av den internasjonale bevegelsen Youth with a Mission

YWAM International  /  UofN