• en

Personvernerklæring
for stiftelsen Ungdom i Oppdrag

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan stiftelsen Ungdom i Oppdrag samler inn og benytter personopplysninger.

Personvernerklæring for stiftelsen Ungdom i Oppdrag

 

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan stiftelsen Ungdom i Oppdrag samler inn og benytter personopplysninger.

 

Behandlingsansvarlig

Ungdom i Oppdrag (org. nr. 994 890 883), ved Daglig leder, er overordnet ansvarlig for stiftelsens behandling av personopplysninger. Det daglige databehandlings- og oppfølgingsansvaret er gitt til stiftelsens senterledere.

 

Formål

Stiftelsen samler inn opplysninger om deg som brukes i vårt arbeid. Vi bruker dette blant annet til å kunne sende ut relevant informasjon som nyhetsbrev, invitasjon til leirer, kurs og gi deg mulighet til å støtte vårt arbeid, og annet arbeid som vi støtter økonomisk.

I forbindelse med skoler og arrangement samles det inn informasjon som er nødvendig for god drift. Vi lagrer også data for å kunne drive med analyse og statistikk.

Eksempler på personopplysninger som oppbevares:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Fødselsdato
  • Personnummer for skattefritak
  • Gave informasjon (beløp og formål)
  • Arrangementsdeltakelse
  • Abonnementer (nyhetsbrev, Mot Målet, med mer)

 

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger er normalt på grunn av samtykke eller oppfyllelse av avtale.

 

Hvordan innhentes informasjonen?

Personopplysninger innhentes vanligvis direkte fra deg gjennom skjemaer på stiftelsens nettsider, ved påmelding av leirer, konferanser, kurs, og når du registrerer deg som mottaker av nyhetsbrev og magasin eller når du gir en pengegave.

Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger, men vi kan være forhindret fra å gi deg tilgang til informasjon og invitasjoner.

 

Hvordan lagres informasjonen

Informasjonen lagres i våre CRM-system og tilsvarende systemer som håndterer personopplysninger på en trygg og sikker måte.

Vi har inngått databehandleravtale med leverandørene vi bruker, som sikrer trygg lagring og behandling av dine persondata.

 

Utlevering av informasjon til tredjepart

Personopplysninger brukes internt i Ungdom i Oppdrag og deles ikke med utenforstående tredjeparter.

I samarbeidsprosjekter med andre organisasjoner vil persondata kunne deles. Dette er forskjellig fra prosjekt til prosjekt.

 

Vedlikehold av informasjon

Vi har en MinSide løsning der du kan redigere din informasjon, min.ywam.no/info. I tillegg vasker vi ukentlig personinformasjon mot offentlige lister som oppdaterer reservasjoner, adresser, dødsfall etc.

 

 Varsel om endring

Ungdom i Oppdrag kan gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Det nyeste versjonen vil alltid være tilgjengelig på våre hjemmesider. Sist oppdatert: 05. desember 2022.

 

Rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensinger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

 

 

Kontaktinformasjon

Telefon 62 57 43 00

info@ywam.no

Ungdom i Oppdrag, Grimerudveien 77, 2312 Ottestad

Copyright © 2022 Ungdom i Oppdrag Norge
Ungdom i Oppdrag Norge er en del av den internasjonale bevegelsen Youth with a Mission

YWAM International  /  UofN