Varsling i Ungdom i Oppdrag

Les igjennom varslingsrutinene i linken her >  PDF

Nedenfor er et sammendrag og link til ekstern varsling: 

Hensikten med varslingsrutinene i UIO er at det ikke skal være vanskelig å si fra om uforsvarlige, uetiske eller ulovlige situasjoner på senteret/tjenestestedet, og at disse avdekkes og ryddes opp i. Et varsel bør inneholde konkret og tydelig informasjon om det kritikkverdige forholdet og beskrive:

· Hva har skjedd? Er det et lovbrudd eller brudd på virksomhetens skriftlige etiske

· retningslinjer?

· Hvem er involvert?

· Hvor skjedde det? Hvor ble det oppdaget?

· Når skjedde det?

· Har det skjedd flere ganger?

· Var det vitner til stede?

Alle saker bør som hovedregel tas opp med nærmeste leder, men det kan også varsles forbi vedkommende til f.eks. senterleder, personal-/ nasjonal leder. Det er mulig å varsle eksternt på epost til Fagetisk Råd via linken nedenfor. Her kan du varsle anonymt, og eposten kan ikke spores. Om du ønsker tilbakemelding og for å kunne følge opp varselet i ettertid anbefales det at du skriver inn avsender og epostadressen de kan nå deg på.

Link til epost for varsling direkte til Fagetisk råd: varsling@ywam.no

Kilder og referanser:

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/varsling/Slik-kan-du-varsle-om-kritikkverdige-forhold/

https://presse.no/wp-content/uploads/2014/11/KSvarslingiFKogK.pdf