• en

DTS i Norge

HVA ER DTS?

Disippeltreningsskole (DTS) er en misjonstreningsskole gjennom Ungdom i Oppdrag. Skolen varer i seks måneder, og kan forandre livet ditt for alltid! I løpet av disse månedene får du verktøy til å bli bedre kjent med Gud og muligheter til å gjøre ham kjent i Norge og i nasjonene.

HENSIKT

Ved å ta en DTS vil du bli utrustet til å bli en misjonær samme hvor du er. Du vil bli bedre kjent med deg selv, oppdage dine lidenskaper og se hvordan alt du har passer inn i Guds plan og rike. Du vil bli kjent med studenter fra hele verden, og få nye perspektiver og innblikk gjennom undervisning, samtaler og opplevelser med andre studenter. 

STRUKTUR

Alle DTSene i Norge har stort sett like rammer og samme innhold. Skolene starter med en undervisningsdel som varer i minst tolv uker. I løpet av disse ukene kommer ulike lærere fra hele verden, som hver uke underviser et nytt tema. Etter tolv uker med undervisning følger en misjonstur, som vi kaller outreach, til andre land. Outreach varer som regel i åtte til ti uker. 

FAQ: OFTE STILTE SPØRSMÅL

HVOR KAN JEG TA EN DTS I NORGE?

Ungdom i Oppdrag tilbyr DTS på syv ulike sentre i Norge: Borgen, Nordland, Ålesund, Rogaland, Grimerud, Skien og Kristiansand. 

HVOR MYE KOSTER EN DTS?

Priser for å ta en DTS i Norge varierer fra senter til senter, og ligger på alt fra 50 000 – 80 000 kr. 

KAN JEG FÅ STØTTE AV LÅNEKASSEN TIL Å TA EN DTS?

Studenter ved DTS kan dessverre ikke motta lån og stipend fra Lånekassen.

ER DET NOEN ALDERSGRENSE FOR Å TA EN DTS?

Det er ingen aldersgrense for å ta en DTS! Det skal sies at gjennomsnittsalderen for å ta en DTS i Norge er 19-22 år, men alle aldre er velkomne. Noen ganger arrangeres det skoler som Crossroads DTS og Familietjenesteskole, som er skoler for de over 25 år og for familier. 

Vil du vite mer om DTS i Norge?
Gå inn på www.dts.org for mer informasjon!

Copyright © 2022 Ungdom i Oppdrag Norge
Ungdom i Oppdrag Norge er en del av den internasjonale bevegelsen Youth With A Mission

YWAM International  /  UofN